Poznaj nasze produkty ubezpieczeniowe

Wybierz ofertę spełniającą Twoje oczekiwania

Ubezpieczenie Komunikacyjne

   OC

W Polsce jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Obejmuje przede wszystkim rekompensatę szkód, powstałych w wyniku spowodowania kolizji lub wypadku drogowego.

   Szyb

Jeśli chcesz wymienić lub naprawić uszkodzą szybę w swoim pojeździe pomyśl o ubezpieczeniu szyb.

  AC (Auto Casco)

Jest to dobrowolne ubezpieczenie. Chroni przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. To, co obejmuje Autocasco, zależy jaki wariant wybraliśmy dla siebie.

  Mini Casco

Zakres ochrony w przypadku minicasco jest jednak węższy. Z polisy jest wypłacane odszkodowanie stanowiące rekompensatę kosztów, jakie zostały poniesione w związku z naprawą, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu.

   NNW

Ubezpieczenie NNW obejmuje te nieszczęśliwe wypadki, w następstwie których ubezpieczony doznał trwałego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. Może być również sposobem na dodatkowe zabezpieczenie finansowe najbliższych.

   Opon

To dodatkowe, dobrowolne ubezpieczenie typu assistance. Wsparcie ubezpieczyciela na wypadek uszkodzenia ogumienia.

Ubezpieczenie na Życie

   Grupowe dla firm

Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oferuje bowiem wielu pracodawców. Jest to jeden z podstawowych dodatków pozapłacowych, który zapewni Ci dodatkową ochronę ubezpieczeniową.

   Indywidualne

Skierowane jest do osób dorosłych, które chcą zabezpieczyć siebie na wypadek różnych zdarzeń losowych.

   Ochronno-oszczędnościowe

Jest to ubezpieczenie, którego przedmiotem jest życie. Łączy ono w sobie możliwość zgromadzenia środków na przyszłość oraz ochronę w razie nieprzewidzianych wypadków.

   Pakiety zdrowotne

Opieka medyczna w ramach pakietów medycznych jest bardzo wygodna i osoby z nich korzystające szybko doceniają komfort i łatwość korzystania z tych usług. Pacjent nie traci czasu w kolejkach, ponieważ wizyty są umawiane zazwyczaj na konkretną godzinę.

   Ochronno-inwestycyjne z UFK

Łączy w sobie funkcję ochronną z inwestycyjną. Masz więc ubezpieczenie na życie, które daje CI możliwość inwestycji w fundusze. Środki inwestowane w dany fundusz nazywamy jednostkami uczestnictwa i to jest nasz udział w danym funduszu.

   Pracownicze plany kapitałowe PPK

O program prywatnego, długoterminowego oszczędzania, w którym oszczędności budowane są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Ubezpieczenie Nieruchomości

   Ubezpieczenie domu w budowie

Ubezpieczenie domu w budowie posiada uproszczoną konstrukcję. Przedmiotem ochrony są mury i stałe elementy.

   Ubezpieczenie mieszkania

Chroni Twoje mieszkanie od zdarzeń losowych czy kradzieży, m.in. zalania, spięć energetycznych czy pożaru.

  Ubezpieczenie domu

Ochrona przed klęskami żywiołowymi jest szczególnie ważna dlatego jeśli posiadasz dom pomyśl o ubezpieczeniu na każdy czas.

   Ubezpieczenie domku letniskowego

Dom letniskowy to jedna z tych nieruchomości, którą zawsze warto ubezpieczyć. Zarówno murowany, jak i drewniany. Ubezpieczenie domku letniskowego działa w przypadku określonych zdarzeń, np. pożaru, powodzi, huraganu czy upadku drzew i masztów.

   OC w życiu prywatnym

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym to wsparcie finansowe za szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno w domu, jak i poza nim.

   Assistance domowy

Usługa assistance domowy dotyczy nie tylko awarii w gospodarstwie domowym. Ten pakiet oferuje Ci także pomoc w razie włamania i kradzieży. Możesz liczyć na interwencję specjalisty domowego oraz dozór mienia, jego transport lub przechowanie.

Ubezpieczenie Firm

   OC pracodawcy

To ubezpieczenie jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy (małego, średniego, dużego), bez względu na rodzaj wykonywanej działalności.

   Ochrona prawna

Ochrona prawna to ubezpieczenie dobrowolne, które w zależności od oferty, zapewnia np. dostęp do telefonicznych porad prawnych, pokrycie kosztów postępowania sądowego, opłacenie transportu na rozprawę za granicą czy zapłatę za pracę radcy prawnego.

   Ubezpieczenie mienia firmy

Ubezpieczenie mienia jest rodzajem ubezpieczenia majątkowego. Oznacza to, że ubezpieczeniu podlega nasz majątek fizyczny, a dokładniej wszelkie dobra materialne. W ramach umowy ubezpieczeniowej możemy zabezpieczyć mienie prywatne lub należące do naszego przedsiębiorstwa.

   OC działalności

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej pozwala ochronić majątek przedsiębiorstwa, dlatego polecany jest firmom o każdym profilu działalności. Zdaniem ekspertów o ten rodzaj polisy powinny zadbać wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową oraz produkcyjną.

   OC przewoźnika

To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego, który zawodowo zajmuje się transportem towarów.

   OC zarządcy nieruchomości

Celem tego ubezpieczenia jest zapewnienie ochrony w obszarze odpowiedzialności cywilnej związanej z wykonywaniem pracy zarządcy nieruchomości. Posiadane OC daje poczucie bezpieczeństwa i przynosi wiele korzyści, takich jak wzrost zaufania w oczach klientów oraz zabezpieczenie finansowe.

O NAS
OFERTA
KONTAKT